Tájékoztatás a tanulói étkezés igénybevételérőlA második félév befizetési időpontjainak letöltése

A napi háromszori étkezés ára (Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata döntése alapján 2024. április 1-től): 1121 Ft
Az 1-8 évfolyamon étkező gyermek, ha három - vagy többgyermekes családban él, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos, a térítési díj 50%-át fizeti meg, melynek mértéke bruttó 560,- Ft/fő/nap.

Étkezés bejelentésére, lemondására, tájékozatás kérésére a 06 (20) 316-4142 telefonszámon munkanapokon 8 és 15 óra között van lehetőség.

Az étkezési díjak befizetésére, befizetési napokon 7 órától 10 óráig és 15 órától 17 óráig a kijelölt helyen kerül sor.

Kérjük a Kedves Szülőket az időpontok betartására, mert más időpontban nem áll módunkban befizetést elfogadni!