HELYI TANTERV 2013.

Helyi tanterv 1–4. évfolyam

Kötelező tantárgyak

1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Angol nyelv

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Matematika

HT 2013

HT 2013

Erkölcstan

HT 2013

Környezetismeret

HT 2013

HT 2013

Ének-zene

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Vizuális kultúra

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Életvitel- és gyakorlat

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Testnevelés és sport

HT 2013

Informatika

-

-

-

HT 2013

Helyi tanterv 5–8. évfolyam

Kötelező/választható tantárgyak

5. évfolyam

6.
évfolyam

7.
évfolyam

8.
évfolyam

Magyar irodalom

HT 2013

HT 2013

Magyar nyelv

Angol nyelv (általános)

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Angol nyelv
(emelt óraszám) - választható

Matematika

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Erkölcstan

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Természetismeret

HT 2013

HT 2013

-

-

Fizika

-

-

HT 2013

HT 2013

Kémia

-

-

HT 2013

HT 2013

Biológia-egészségtan

-

-

HT 2013

HT 2013

Földrajz

-

-

HT 2013

HT 2013

Ének-zene

HT 2013

HT 2013

Hon- és népismeret

HT 2013

-

-

-

Dráma és tánc

-

HT 2013

-

-

Vizuális kultúra

HT 2013

HT 2013

Informatika

HT 2013

HT 2013

Technika, életvitel és gyakorlat

HT 2013

HT 2013

HT 2013

-

Testnevelés és sport

HT 2013

HT 2013

Osztályfőnöki

HT 2013

HT 2013

HT 2013

HT 2013

Német nyelv
(választható)

-

-

 HT 2013

Tanulásmódszertan
(választható)

HT 2013

-

-