Kérjük, támogassa adója 1%-ával iskolánk alapítványát, az Egyenlő Esélyt Közalapítványt!
Adószám: 18676556-1-13
Köszönjük!
Energiatakarékosság az iskolában
A 353/2022. (IX.19) Kormányrendelet 3§ (2) pontja értelmében, ami kimondja, hogy „olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie”, a Monori Tankerületi Központ, mint Vagyonkezelő az alábbi javaslatokat teszi az elérni kívánt energetikai megtakarítás érdekében:

Speciális intézkedési javaslatok:

1. Amennyiben van használaton kívüli helyiség, épületrész, ami kivonható a fűtésből, akkor azt kérjük jelezni és megtenni a szükséges intézkedéseket.
2. Délután 4 óra utáni foglalkozások kerüljenek optimalizálásra, figyelemmel az ésszerű csoportbontás-összevonásra?

Általános, minden intézményre és épületre érvényes javaslatok:

3. Általánosságban hétköznap 7:00-16:00 óra között (ettől eltérő esetben igazodva az intézmény/épület nyitvatartásához), a fűtés beállításra kerül 20 Celsius fokra. Tornaterem esetében 17 Celsius fok kerül beállításra.
4. A tanítási napokon 16 óra után és hétvégén minden épületben a hőmérséklet csökkentésre kerül temperáló fűtésre, mely értékét 16 Celsius fokban határozzuk meg.
5. Amennyiben technikailag megoldható a szakaszolhatóság, a fűtési hőmérséklet lecsökkentése 16 Celsiusra azokon a területeken, ahol nagyon ritkán járnak a dolgozók, illetve azokban a helyiségekben, amelyek kevésbé vannak használatban vagy kihasználatlanok.
6. Azokban az épületekben, ahol van redőny vagy sötétítő függöny, tanítás után, hétvégéken és szünetekben a redőny és a sötétítő leengedésre kerül.
7. Használati melegvíz hőmérsékletének csökkentése (mosdókban, kiskonyhákban lévő melegvíz hőmérsékletét lecsökkentése a legalacsonyabb „még meleg” szintre).
8. Informatika teremben és az irodákban az információtechnológiai eszközöket napközben - amennyiben nem használják - alvó üzemmódban szükséges működtetni, utolsó tanóra, illetve munkaidő lejárta után pedig ezen eszközök kikapcsolásra kerülnek. A monitorok használat után kikapcsolásra kerülnek. A tantermekben ennek felelőse a szaktanár, az irodában pedig az eszközt használó munkavállaló.
9. Az iskolai rendezvények (tanítási időn túl) minimalizálásra kerülnek az energetikai megtakarítás elérése érdekében.
10. Külsős rendezvények megtartása is minimalizálásra kerül (a bérleti díj arányosan emelkedik az energetikai díjak emelkedésével).

Javaslatok:

11. A tanárok és diákok számára réteges ruházat, testnevelés órákon a diákoknak melegítő, tréningruházat használatát javasoljuk.
12. Ülőpárnák használatát javasoljuk a kedvezőbb hőérzet érdekében ahol ez lehetséges.
13. Szellőztetés csak a szünetekben néhány percre, 1-2 ablak nyitásával történik.
14. Bejárati ajtók mindig zárva legyenek.
15. Pedagógusok és diákok figyelmének felhívása a tudatos energiahasználatra.