A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI HELYZETE ÉS RÖVID TÖRTÉNETE
Településünk Budapesttől kb. 15-20 km-re Dk-re fekszik a Pesti-síkságon. Pest megyében.Fiatal település: a jelenlegi helyén a múlt század 20-as, 30-as éveitől népesült be, de a Pakony név nagyobb múltra tekint vissza. A környéken több régészeti feltárás is bizonyítja, hogy a kő-, ill. bronzkorban is kedvelt lakóhely volt. A honfoglalás korában dús legelők, vizekben gazdag élőhelyek és erdőségek tarkították a tájat, kedvezett az állattenyésztésnek és a földművelésnek.. A falu környéke benépesült, valószínűleg apró, tanyaszerű települések jöttek létre . A település neve 1264-ben fedezhető fel először egy IV. Béla által adományozott birtok oklevelében, első ismert birtokosa a Pakonyi család volt. A török korban a település, az Alföld sok kis településéhez hasonlóan, néptelenné vált. A XX. század elejétől válik a mai helyén ismét lakottá. A külvilággal való legfőbb kapcsolatát a Budapest-Kecskemét vasútvonal jelenti. A település mai képét jelentősen meghatározza az a tény, hogy szinte minden oldalról erdő veszi körül, mintegy "medence" az üde erdők ölelésében, s ez számottevően befolyásolja éghajlatát, vízrajzát és környezetvédelmét. Az iskola elhelyezkedése befolyásolja a környezeti nevelési munkánk tartalmát, lehetőségeit.
AZ ISKOLÁNKRÓL RÖVIDEN
Az intézmény 12718 m2 területen helyezkedik el a település központjában. Iskolánk eredeti, négy tantermes épületét 1968-ban adták át, 1978-ban kibővült egy újabb kétszintes, nyolc tantermes résszel 1988-ban sor került a fűtés korszerűsítésére, a tantermek helyi fűtését központi fűtésváltotta fel, amely olajjal történt. 1989-ben tornateremmel bővült az iskola, 1991 óta bitumenes sportpályával is rendelkezünk. 1994-ben az iskola a Herman Ottó nevet vette fel. 1997 óta a fűtés gázzal történik. 2002-ben került átadásra a legújabb bővítés első üteme, melyben egy ebédlő és egy tanterem található 2003-ban az iskola kertje elnyerte a Madárbarát kert címet is. Intézményünk tagja az ÖKO Iskola hálózatnak. 2005-ben nyertük el először az ökoiskola címet, 2011 óta pedig az örökös ökoiskola címet viseljük, mely keretein belül nagy figyelmet fordítunk tanulóink környezettudatos nevelésére.
Tanulói létszámunk 250-300 fő között mozog, így évfolyamainkon 1-2 osztály működik. Integrált formában ellátjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat gyógypedagógusok közreműködésével. Tanulóink fejlesztését fejlesztő pedagógusok és 1 fő iskolapszichológus is segítik. Általában több alsó és l felső tagozatos napközis csoportot működtetünk, így jelenleg 6 napközis csoportban készülnek tanulóink a másnapi feladatokra. Az iskola kertjét és udvarát az osztályok, a pedagógusok és szülők segítségével újítjuk fel és tartjuk rendben, s hagyomány az elsősök faültetése tanévkezdéskor.
2012-ben több lépcsőben végrehajtott felújítási időszak vette kezdetét. Ebben az évben az iskola teljes homlokzatának hőszigetelése során a külső nyílászárók teljes cseréjére került sor. 2016-ban és 2017-ben a tanulói mosdók, s 2017-ben a tornaterem felújítása is megtörtént. Az épület megújulása mellett folyamatosan gyarapodik a pedagógiai munkát segítő eszközállományunk. 2017 decemberében nagy mennyiségű digitális eszközt kaptunk, mely után már minden tanteremre jutnak modern oktatási eszközök: számítógépek, projektorok, s egyre több terembe digitális tábla....
Pedagógia hitvallásunk: "Két dolgot kell adni a gyerekeknek: gyökereket és szárnyakat" (Goethe)